Schválené certifikáty

Tak jako se chceme starat o databázi kavalírů (zejména se zaměřením na psy žijící na území České republiky a Slovenska), je naším cílem shromažďovat i údaje o zdravotních vyšetřeních. Vycházíme z předpokladu, že pokud budou výsledky uložené na jednom místě a v dostatečném množství, můžou se stát pomocníkem při řešení genetických zdravotních problémů u plemene Cavalier King Charles Spaniel.

Protože pracujeme jak pro chovatele a majitele těchto psů, tak pro veterináře, prezentované výsledky mají i různou podobu a rozsah. I tento web je rozdělen na chovatelskou část a veterinární (Vetbridge CZ). Pokud někdo shromažďuje takto citlivé údaje, musí splňovat jistá kritéria, ale nejdůležitější je důvěra chovatelů. Proto se snažíme, aby výsledky, které publikujeme byly doložitelné a splňovaly pravidla, která si stanovili veterinární specialisté. Do jisté míry i za některé výsledky ručíme - například tzv. zděděné výsledky EF/CC, kdy potomci čistých rodičů automaticky dostanou aplikací přiznaný výsledek EF/CC clear. Jistě chápete, že jakákoliv chyba (ať již úmyslná, nebo ne) by v dalších generacích potomků takto špatně označených rodičů mohla spustit lavinu nepravdivých výsledků a teoreticky i k narození štěňat postižených některou z těchto chorob.

Luxace čéšky a dědičné vady očí

Z chorob, které sledujeme je nejjednodušší situace u luxace čéšky a dědičných vad očí. Aktualizované seznamy specialistů na toto vyšetření najdete na webu Komory veterinárních lékařů České republiky. Obě tato vyšetření je oprávněn provádět pouze veterinář, který byl Komorou veterinárních lékařů na jeden z těchto seznamů zapsán. Zároveň je nutné výsledky zasílat na schváleném certifikátu. Tyto certifikáty byly schváleny veterinární komorou a žádný klub, nebo společnost na toto nemá vliv.

Potvrzení o vyšetření na luxaci čéšky

Doklad o oftalmologickém vyšetření (starý)

Doklad o oftalmologickém vyšetření (nový)


Poslechové a echokardiografické vyšetření srdce

Poslechové vyšetření by teoreticky mohl provádět jakýkoliv veterinář. Pokud bude vystavený certifikát obsahovat potřebné základní udaje, jako je tomu u předešlých dvou vyšetření, nemáme obecný důvod ho odmítnout. Toto právo však není vynutitelné a v případě pochybností můžeme publikování zamítnout. Vše však budeme transparentně řešit s majitelem psa a veterinářem, který vyšetření prováděl. Většina chovatelů kavalírů ví, že onemocnění mitrální chlopně u tohoto plemene bývá v naprosté většině případů fatální. Z tohoto důvodu doporučujeme využívat i k poslechovému vyšetření veterináře se zaměření na kardiologii, zejména ty, kteří již mají s naším plemenem dostatečnou praxi.

Příklad certifikátu, který obsahuje veškeré potřebné údaje ve spodní části této stránky a v případě potřeby si můžete tento certifikát stáhnou ve formátu PDF.

O něco komplikovanější je situace u skríningového echokardiografického vyšetření srdce. Vlastnictví přístrojového vybavení určeného k tomuto vyšetření ještě neznamená dostatečnou kvalifikaci k jeho provádění. Například pan doktor Sheer odpověděl na otázku: "Je doppler stoprocentně spolehlivý, nebo se dá ošidit?"nasledovně:

Bohužel dá. Přístroj se dá nastavit – uberu zesílení a naměřím vám 100% zdravého psa, to není problém. Ale to předjímáme úmysl, myslím, že jde častěji o nechtěnou chybu při umísťování kurzoru nebo pohyb pacienta při měření. Přeženu to: vyšetření se dá udělat tak, že z nemocného psa vyrobím zdravého – když budu měřit v místě, kde je špatný úhel (mezi měřícím paprskem a proudem krve), nebo tam jiný než špatný uhel není. Zkrátka ani doppler není stoprocentně objektivní. Přístroj si čísla vymyslet neumí, takže naměří třeba průtokovou rychlost 3 m/s, když to ale budu chtít změnit, pootočím sondu – a náhle mám 1,5 m/s! A bude to v normě. Tím chci říci, že se změřit špatně dá, ale jen jedním směrem, tj. k nízkým rychlostem.

Velmi důrazně doporučujeme, když už se pro toto vyšetření rozhodnete, zamyslet se vážně nad tím, kde necháte toto vyšetření provést. Specialisty v tomto oboru v České republice máme a i z naší zkušenosti víme, že je hodně chovatelů, kteří raději váží delší cestu, ale na ověřené pracoviště.

Jak jsme již v úvodu zmínili, získané výsledky z jednotlivých vyšetření mají k dispozici návštěvníci těchto stránek a veterinární specialisté. Ti druzí mají výsledky v některých případech v podrobnější formě. A to je druhý problém u echokardiografického vyšetření. Oficiální certifikát zatím není k dispozici, nicméně jakýmsi standardem se již stal certifikát, který veterinární specialisté vypracovali pro Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska. Pokud nejste veterináři, zcela jistě nebudete rozumět všem položkám, které jsou na certifikátu uvedeny. Stačí vám jen konečný výsledek.

Výsledky jednotlivých měření musí být srovnatelné a ve stejných jednotkách, aby byly dobře čitelné a veterináři na první pohled ukázaly změny, ke kterým od posledního měření došlo. Nikdo kromě veterináře, který měření prováděl, nemá právo do výsledků zasahovat (pokud pomineme převod jednotek). Proto je jednotný certifikát nutností.

Certifikát v českém a anglickém jazyce si můžete ve formátu PDF stáhnout ve spodní části této stránky. Jak vidíte na vzoru certifikátu  echokardiografického vyšetření, může se v některých případech jednat až o 30 položek, které je potřeba do databáze uložit. Pokud tedy chcete data publikovat na tomto webu, musí být použit výše uvedený certifikát.Jestli dojde k nějakým změnám, budete na tomto webu informováni.

DNA testy na EF/CC

Certifikáty na Episodic falling a Curly coat syndrome vydávají jednotlivé akreditované laboratoře. V úvodu tohoto článku jsme zmínili, co by mohl způsobit špatně zaznamenaný zápis tohoto vyšetření. Víme také, že potomci narození ze spojení dvou čistých jedinců dostávají tzv. zděděný čistý certifikát na tyto choroby. To vyžaduje určitou disciplínu jak při zápisu, tak při přijímání certifikátů.

Ve zkratce: přijímáme certifikáty vydané akreditovanými laboratořemi, certifikáty vydané některou ze zavedených organizací (například Kennel Club) a výsledky zapsané v průkazech původu s výjimkou průkazů původu vydaných ČMKU. Důvodem k zavedení této výjimky je to, že ČMKU zapisovalo po jistou doby výsledky tak, že nebylo jasné, zda jedinec označený například jako přenašeč, je přenašečem pro obě choroby, nebo jen pro jednu z nich. Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska na toto upozornil, ale k nápravě ze strany ČMKU došlo jen z poloviny. Začali k zápisu používat správnou notifikaci, ale chybou zatížené rodokmeny nestáhli a neopravili je.
Druhým, ještě větším problémem je, že některé zápisy v průkazech původu vydaných ČMKU neodpovídají pravdě. Vlastníme minimálně tři rodokmeny (na které jsme přišli náhodou a dále jsme nepátrali, takže jich může být i víc) kdy na průkazu původu je uvedeno EF clear a pro toho stejného psa máme certifikát vydaný Animal Health Trust (AHT), s výsledkem EF carrier. 

Odmítání zápisů DNA testů zapsaných do průkazů původu ČMKU není žádnou záští, vzdorem, revoltou... Jediným důvodem je to, že se na tyto zápisy a jejich správnost nemůžeme spolehnout. Pokud dojde k nápravě této situace budete na těchto stránkách informováni. Stejně tak, jako když by se podobný problém objevil u některé z dalších organizací, které tyto certifikáty publikují.

A k DNA testům a certifikátům ještě jedna poznámka. Například AHT má nastavená pravidla pro odběr vzorku tak, že nepřijmou vzorek u jedince, kdy nebyla ověřena jeho identita. Genomia přijme (alespoň to tak po dlouhou dobu bylo) i vzorek jedince bez ověření identity. Certifikáty Genomie ale v případě ověřené identity tuto skutečnost uvádějí. Z tohoto důvodu můžou výsledky těchto testů od laboratoře Genomia obsahovat na našich stránkách poznámku:

Tato varianta byla zvolena z toho důvodu, že těchto případů je velmi málo a zápis výsledků je tak pro nás snadnější. Tato informace neznamená nic jiného, než uvádí. Nechceme tím zlehčovat výsledek tohoto vyšetření. Je to pouze fakt, který sama laboratoř na svých certifikátech zohledňuje.

Ověření identity jedince


Závěr

Valná většina pravidel ohledně zdravotních certifikátů nebyla dána naší společností, pouze je respektujeme a považujeme je za správná. Výjimka ohledně zápisů do průkazů původu snad byla tímto článkem dostatečně vysvětlena a zdůvodněna. Domníváme se, že ani není nijak diskriminující, protože chovatelé/majitelé můžou v mnoha případech zdokladovat výsledek vyšetření jinak (například pomocí certifikátů předků) a naše společnost je ochotna jim v tomto, pokud to bude v našich silách, pomoci. Nutnost používání jednotného echo kardiografického certifikátu byla snad také dostatečně vysvětlena. Nejde o to kdo jej vytvořil, vydal..., ale pouze o jednotný zápis vhodný pro archivaci těchto výsledků a možnost rozumného a srovnatelného zobrazování těchto dat veterinárním specialistům.
Domníváme se, že pečlivost a přijetí určitých pravidel je v tomto případě malou cenou za to, že třeba právě takto shromážděné údaje můžou částečně vést ke zlepšení zdravotního stavu plemene.

Ke stažení:

Poslech srdce
Echo kardiografie CZ
Echo kardiografie EN