Stav populace kavalírů a jejich zdraví

Stav populace kavalírů a jejich zdravi

Veškeré grafy používají živé údaje. Jakákoliv změna v databázi se do grafů bezprostředně promítne. Proto nezapomínejte na to, že pokud sledujete trendy v grafu závislém na čase, bude hodnota posledního časového údaje neúplná.

State of cavalier population and health

All charts use live data. Any change in the database is immediately reflected in the charts. Therefore, keep in mind that if you follow the time-dependent trends in a graph, the last time value will be incomplete.

Podíl barev v populaci


Podíl jednotlivých barevných variant v populaci. Graf vpravo zobrazuje údaje za posledních 12 měsíců. Jak vidíte poměr zastoupení barev zůstává téměř stejný.

Podíl barev v populaci za posledních 12 měsíců


Podíl podle barvy a pohlaví


Graf znázorňuje podíl kavalírů na území ČR a Slovenska podle barvy srsti a pohlaví.

Výsledky zdravotních vyšetření


Výsledky podle nálezů zdravotních vyšetření v jednotlivých letech.

Počty jednotlivých vyšetření


Počet všech vyšetření v jednotlivých letech, včetně EKG, RTG, echokardiografie, DKK, DLL, syringomyelie atd...

Počty jednotlivých vyšetření


Počty zdravotních vyšetření podle jejich druhu v jednotlivých letech.

Specifické údaje o nemocech