Náš blog

Author

🇨🇿

Rodokmeny z hluboké minulosti III.

Publikováno
13.2.2019 @ 17:57
Published By
UCS team
Dnešní příspěvek do karet psů přináší informace o psech ze stanic:

 • Eyeworth (Lady Dudley Forwood)
 • Alansmere (Alan Hall + John Evans)
 • Barings (Mark Patten)
Vzhledem k velké provázanosti stanic AlansmereMcGoogans máte k dispozici i karty té druhé stanice. Tím se dostáváme k rodině jednoho z prvních kavalírů z bývalého Československa - McGoogans Munroe.

Ze stanice Alansmere budete jistě všichni znát psa Alansmere Aquarius, který zatím jako jediný z kavalírů vyhrál Cruft's. Majitelé této stanice jsou Alan HallJohn Evans (toho znáte například z videí, na kterých ukazuje přípravu psa na výstavu). A protože fotografie psa Alansmere Aquarius s Johnem Evansem je notoricky známá, vybrali jsme pro vás tentokrát jinou:

Alansmere Aquarius
Author

🇨🇿

Rodokmeny z hluboké minulosti II.

Publikováno
12.2.2019 @ 16:38
Published By
UCS team
Dnešní várka karet psů se zaměřila na tyto chovatelské stanice:

 • Vairire (E.R. Burroughes)
 • Crustadele (Daphne Murray)
Mnoho z těchto psů (stejně tak jako i těch ze včerejšího přídavku karet) najdete ve svých rodokmenech. Pokud tedy budete pátrat dostatečně hluboko. A jedna z mnoha zajímavostí - psa Suntop Cock Robin popsal časopis Dog World z roku 1957 jako psa s jednou nejlepších hlav v plemeni.

Suntop Cock RobinAuthor

🇨🇿

Rodokmeny z hluboké minulosti I.

Publikováno
11.2.2019 @ 16:19
Published By
UCS team
Do databáze psů jsme přidali asi 350 psů, kteří reprezentují  anebo se podíleli na vzniku těch nejstarších chovatelských stanic z Anglie:

 • Ttiweh (Amice Pitt)
 • Sunninghill (Pamela Turle)
 • Pargeter (Barbara Keswick)
 • Otterholt (Betty Miller)
U některých psů se podařilo získat i fotografie (32). Tímto se nejstarším psem, u kterého máme ověřené datum narození, stává PETER of Ttiweh *17.7.1928.

Peter of Ttiweh

Další zajímavostí je to, že se u některých psů objevují jiné barevné rázy, než na jaké jsme zvyklí. Ale takto byli opravdu registrováni. Barvu Red and White najdete například u feny LOTTIE of Avoncliffe, barvu Black Brown and White u psa MONARCH of Menteith a barvu Red White and Blenheim u feny Daywell JANET.

Author

🇨🇿

Malá poznámka k MVD schématu

Publikováno
24.1.2019 @ 22:56
Published By
UCS team
Nezapomínejte na to, že nové MVD schéma, které jsme představili, nemusí být definitivní. Máte jen možnost si na tomto webu "vyzkoušet", jak to asi bude vypadat.

Na sociálních sítích se objevilo několik prvních dotazů:

Ale na základě čeho veterinář rozhodne, že je jedinec např. 0/3?
První číslo je stupeň šelestu, který veterinář určí auskultačně. Druhé číslo je stupeň MVP (prolapsu mitrální chlopně), které veterinář určí během echokardiografického vyšetření. Stupeň šelestu se posuzuje úplně stejně, jako jsme zvyklí u schématu, které se dosud používalo (a používá).

Předpokládám, že půjde např. o konkrétní čísla průtoků na daných chlopních? (otázka se týká určení stupně MVP)
Nedomníváme se, že tomu tak je. Tady se posuzuje prolaps, ne regurgitace.

Existuje na určení stupně prolapsu tabulka?
Obáváme se, že tak jednoduché to není a holá tabulka to určitě nebude.

Co bude následovat? 

Dne 5. února tohot roku se uskuteční schůzka zdravotní koordinátorky Cavalier King Charles Spaniel klubu, zástupců Kennel klubu a vybrané skupiny veterinářů, kteří budou v Anglii toto vyšetření provádět. Máme přislíbeno, že po této schůzce nám bude zaslána metodika, která bude v Anglii používána. Metodiku předáme veterinářům, kteří nám přislíbili spolupráci na tomto schématu. Předpokládáme, že asi do konce srpna tohoto roku veterináři metodiku otestují a určí několik pracovišť v ČR, na kterých se bude toto vyšetření provádět. Schéma a doporučení, včetně schválených pracovišť a veterinářů, zveřejníme na tomto webu a dáme k dispozici jak chovatelům, tak chovatelským klubům. Pak už bude záležet na jednotlivých chovatelích, jak se rozhodnou. A samozřejmě kluby se také rozhodnou, jestli své zdravotní programy rozšíří a jestli navržené schéma přijmou, nebo si ho upraví.

Author

🇨🇿

MVD schéma na tomto webu

Publikováno
19.1.2019 @ 19:45
Published By
UCS team
V minulém článku jste se mohli seznámit s navrhovaným srdečním schématem Kennel Clubu. Provedli jsme úpravy našeho webu tak, aby případně bylo toto schéma aplikovatelné i u nás. Změny jsou implementovány tak, že staré i nové schéma se navzájem nevylučují, ale koexistují spolu.

Zdravotní ikony

Nové schéma je na první pohled viditelné na zdravotních ikonách: • Na prvním řádku vidíte ikonu echokardiografického vyšetření ve zvýrazněném zeleném rámečku podle semaforového schématu, tedy jedince vhodného do chov
 • Na druhém řádku vidíte ikonu echokardiografického vyšetření ve zvýrazněném červeném rámečku, tento jedinec by neměl být připuštěn do chovu
 • V budoucnosti se můžou objevit i ikony v oranžovém rámečku semaforového schématu, jak je popsáno v předchozím článku

Ve spodní části obrázku vidíte vyskakovací okénko, ve kterém vidíte výsledek vyšetření a v hranatých závorkách výsledek podle nového MVD schématu. První číslo představuje stupeň šelestu a druhé stupeň prolapsu mitrální chlopně (MVP). Pokud se místo některého z čísel objeví otazník, znamená to, že  příslušný údaj nemáme k dispozici. Toto samozřejmě platí jen pro výsledky dopočítané z údajů získaných před uvedením nového schématu.

Pro ty chovatele, kteří chtějí nové schéma začít používat, jsou na tomto webu k dispozici upravené echokardiografické certifikáty (obsahují navíc položku MVP). Najdete je v menu Podpora - Schválené certifikáty.

Doporučení?

Zatím je na to asi brzy, ale z toho co máme v současné době k dipozici a pokud by se již nic nezměnilo, je jasné následující:
 • Samotné nové schéma bude přínosem pro výzkum tohoto onemocnění a částečně pomůže chovatelům v rozhodování při sestavování chovného páru s ohledem na MVD.
 • Vzhledem k tomu, že MVD u kavalírů je progresivní onemocnění, je doporučená dvouroční perioda vyšetření příliš dlouhá.
 • Kombinace obou schémat se v současné době jeví jako ideální. Auskultace minimálně jednou ročně ve spojení s novým schématem, jehož výsledky budou přínosem zejména u kavalírů starších 4 - 5 let.

Zobrazuji položky 36-40 z celkem 46