Náš blog

Author

🇨🇿

Nové srdeční schéma pro kavalíry v Anglii

Publikováno
17.1.2019 @ 13:28
Published By
Libor Král
Nové srdeční schéma pro plemeno Cavalier King Charles Spaniel vyvinul Kennel Club (KC) a  Veterinární kardiovaskulární společnosti (VCS) ve spolupráci s jednotlivými anglickými chovatelskými kluby kavalírů. První informace o tomto schématu byly publikovány v květnu 2018 zároveň se spuštěním trial programu, ve kterém mělo být pod novým schematem otestováno asi 100 jedinců. Tato informace a všechny následující  zůstaly zřejmě českou chovatelskou veřejností nepovšimnuty. Na facebooku jsem zaznamenal jen jeden odkaz od české chovatelky. Na to, jak často je problém se srdcem přetřásán na sociálních sítích, bych očekával větší ohlas.

Takže jak návrh nového schématu vypadá?

KC / VCS CKCS srdeční schéma a chovatelská doporučení

Onemocnění mitrální chlopně je komplexní stav, který je ovlivněn jak geneticky, tak faktory prostředí. Proto může být obtížné rozhodovat o chovu s cílem snížit toto genetické riziko v dalších generacích. Více studií odhaduje, že u Cavalier King Charles španělů existuje stření až vysoká dědičnost onemocnění mitrální chlopně (MVD), což naznačuje, že aplikování selektivního chovu může chovatelům umožnit výrazně snížit výskyt této závažné poruchy. Opatrné aplikování těchto postupů může chovatelům dovolit pokračovat v jejich krevních liniích a zároveň dělat vyvážená chovatelská rozhodnutí.

Níže uvedené rady přinášejí pravidla, která můžou snížit riziko narození postižených štěňat. Nicméně příjmutí těchto pokynů do chovu nemůže být bráno jako záruka, že ten určitý pes nebude do jisté míry postižen MVD (vzhledem ke komplexní povaze tohoto stavu). Skríning se skládá z auskultace (poslechového vyšetření srdce), které nám poskytne stupeň šelestu a echokardiografického vyšetření, které určí stupeň prolapsu srdeční chlopně (MVP). Obě tyto hodnoty se použijí k určení výsledku tohoto testu. Někteří psi můžou mít tichý šelest, který není způsoben mitrální regurgitací nebo jinou srdeční chorobou a pak je tento šelest označován za „nevinný” nebo „průtokový”. Tyto šelesty můžou být definitivně diagnostikovány pomocí echokardiografického vyšetření a psi s nevinným šelestem by neměli být vyloučeni z chovu.

Stupně MVP jsou následující:
 • 0 - žádný
 • 1 - mírný
 • 2 - střední
 • 3 - těžký

Psi se šelestem stupně 0 nebo 1 a MVP stupně 0 nebo 1, nebo psi s nevinným šelestem (oba typy jsou zařazeny do kategorie „zelená” v níže uvedeném semaforovém systému), jsou považováni za jedince s nejnižším rizikem k vytvoření klinického MVD a představují nejnižší riziko v chovu. Psi se stupněm šelestu 2 nebo MVP stupně 2 (ale ne obojí) jsou ve schématu označeni „oranžovou” přinášejí větší riziko přenosu této nemoci na potomky. Aby se postupně snižovalo genetické riziko rozvoje MVD u potomků, doporučuje se používat jen s velkou rozvahou pouze ty „oranžové” psy, kteří mají jinak vynikající zdravotní stav a dobré výsledky z ostatních zdravotních vyšetření a pouze s partnery, kteří byli zařazeni do „zelené” kategorie a nejlépe ve věku 4 let a starší. Psi zařazení do „oranžové” kategorie ve věku 4 nebo 6 let (a starší) jsou považováni za méně rizikové než ti, kteří jsou do této kategorie zařazeni ve věku 18 měsíců až 2 let. Psi zařazení do „červené” kategorie, se stupně šelestu 3 a více, MVP 3, nebo s významným vrozeným srdečním onemocněním představují největší riziko pro chov a doporučuje se vyřadit je z chovu. Tato doporučení jsou shrnuta v následující tabulce. Doporučení se však můžou změnit, protože se provádí další výzkum.

Zelená:  psi se stupněm šelestu 0 nebo 1 a MVP 0 nebo 1
     psi jejichž šelest je považován za 'nevinný' (případně až do stupně 2)
Oranžová: psi se stupněm šelestu 2, nebo MVP 2 (ne však oba zároveň)
Červená: psi se stupněm šelestu 3 a více
     psi s MVD 3
     psi s výrazným srdečním onemocněním

Vytváření vyvážených chovatelských rozhodnutí

Onemocnění mitrální chlopně není stav, který je přítomen při narození štěněte a proto čím starší je testovaný pes, tím větší váhu má výsledek tohoto testu. Proto doporučujeme, aby byli v chovu využíváni co nejstarší psi a aby se pokud je to možné, zohlednily výsledky starších předků.
Stejně jako zvážení důsledků stavu, který vás zajímá, existují i jiné důležité faktory, které je potřeba vzít v úvahu při rozhodování o tom, zda mají být dva psi spojeni. Je to temperament, genetická rozmanitost, typová vhodnost, další výsledky zdravotních testů psů atd. Vaše rozhodnutí o chovu by měla být vždy dobře vyvážená a měla by brát v úvahu vlastnosti a kompatibilitu otce i matky.

Toto je jedy návrh nového srdečního schématu, který byl publikován na stránkách Kennel Clubu.

Co z toho plyne?

V době psaní tohoto článku se čeká na zpracování výsledků trial fáze testování psů. Tyto výsledky ještě stále můžou ovlivnit konečnou podobu navrhovaného schématu. Je otázkou, jak se s novým schématem vypořádají chovatelské kluby v České republice a na Slovensku a zda přijmou nějaká opatření, nebo změny v jejich ozdravných programech (pokud nějaké mají). Ale stejně tak jako v Anglii tak i u nás jsou ozdravné programy dobrovolné a záleží na chovatelích, jak se rozhodnou postupovat.

Pokud srovnáme předchozí a navrhované schéma, tak jen čas ukáže, jestli nové schéma bude při selekci psů úspěšnější. Staré schéma je svým způsobem přísnější, ale zahrnuje jen auskultaci. Nové schéma je benevolentnější k lehce postiženým jedincům, ale zahrnuje navíc kontrolu prolapsu na mitrální chlopni. Ale jak uvádějí autoři návrhu, je možné postupovat v chovu podle obou schémat souběžně. 

Podle starého schématu platí:
 • oba psi v chovném páru by měli mít čisté poslechové certifikáty na srdce a měli by být starší pěti let
 • pokud je některý z nich mladší pěti let, měl by být starší 2.5 let, měl by mít čistý poslechový cerifikát na srdce a jeho rodiče by měli mít čisté poslechové certifikáty na srdce získané po pátém roce jejich věku
 • CKCS klub Čech, Moravy a Slezska navíc ve svém schématu doporučuje echokardiografické vyšetření po pátém roku věku (v případě šelestu i dřív)
Připomínám, že obě schémata shodně propagují využívat v chovu starší plemeníky s dobrým výsledkem vyšetření srdce.

Nové schéma stanovuje vhodnou dobu pro první vyšetření mezi 18ti měsíci a dvěma roky. Vyšetření by se mělo opakovat každé dva roky. Chovatelům by nemělo dělat problém nechat poslechově vyšetřovat své psy minimálně jednou ročně a rozumně přidat echokardiografické vyšetření. Současné schéma "Moravského" klubu má k ideálnímu stavu velmi blízko.

Co můžeme udělat hned je to, že na tomto webu přidáme k výsledkům zdravotních vyšetření novou položku, která bude reflektovat nové srdeční schéma. Díky údajům z echokardiografického certifikátu, které máme v databázi, můžeme v první fázi přiřadit výsledek zpětně u všech jedinců, kteří spadají do zelené skupiny a zčásti jedincům, kteří spadají do červené skupiny. Bude to jen údaj navíc, o nic nepřijdete a záleží na vás zda k těmto výsledkům přihlédnete, nebo ne.

Určitě se k této problematice ještě v budoucnosti vrátíme.

Author

🇨🇿

Přežít Silvestr

Publikováno
31.12.2018 @ 01:29
Published By
Lenka Pašková
Silvestr a Nový rok, pro lidi důvod k oslavě, pro naše psí kamarády jsou to ale většinou nejhorší dny v roce kvůli ohňostrojům a petardám. Tento den se ztratí nejvíc psů a třetina se jich domů bohužel nikdy nevrátí.

Proto pokud venčíte  na zahradě, nenechávejte tam pejsky následují dva dny samotné a nasazujte jim obojek se jménem a telefonem i na zahradu. Psi, u kterých víte, že mají s petardami špatné zkušenosti a bojí se, venčete i na zahradě na vodítku.
Při venčení na ulici používejte pouze pevné vodítko s kovovou karabinou a nejlépe s dvojím jištěním - tedy obojek se jménem a telefonem v kombinaci s postrojem nebo kšírami. Proč? Protože plastovou karabinu dokáže přetrhnout i malý pejsek, pokud se vyděsí a navíjecí vodítko vytrhne z rukojeti. 
U obojku i postroje nebo kšírek zkontrolujte, že jsou pevně utažené, aby se pejsek nemohl vyvléknout a utéct, kdyby vám někdo hodil pod nohy bouchací kuličky nebo blízko vybuchl dělobuch.

Užijte si poslední den roku a šťastný vstup do roku nového.


Author

🇨🇿

Seznam doporučených veterinárních specialistů

Publikováno
21.12.2018 @ 14:40
Published By
UCS team
Vzhledem k tomu, že nejsme klubem, který musí brát v potaz i jiné parametry výběru (například dostupnost pro všechny členy), můžeme se při výběru veterinárních specialistů zaměřit pouze na jejich odbornost, v některých případech na přístrojové vybavení odpovídající dnešním standardům a na zkušenost a praxi v příslušném oboru se zaměřením na plemeno CKCS.

Tento seznam není konečný a není vytesán do kamene. Určitě se bude časem měnit. Má pro vás být jen jakýmsi vodítkem. V případě nejistého výsledku, nebo pochybností u nějakého vyšetření, můžou být veterináři z našeho seznamu jakýmsi rozhodcem, garantem...

To, že nějaký veterinární specialista není na našem seznamu neznamená, že nemáte jeho služeb využívat. Rozhodnutí je jen na vás. Náš seznam je  postaven nejen na odbornosti, ale například i na dlouhodobé spolupráci těchto veterinářů s kluby chovatelů kavalírů, na jejich zkušenostech s naším plemenem a dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Tento seznam není určen k tomu, abyste kontrolovali jestli na něm je i váš oblíbený veterinář, ale má být jakýmsi pomocníkem při vašem výběru. Samozřejmě musíte přihlédnout i k tomu, že některá vyšetření podléhají pravidlům daným například Komorou veterinárních lékařů a mohou je provádět pouze veterináři s certifikací pro příslušný obor. 
Author

🇨🇿

Kavalíři a sport

Publikováno
18.12.2018 @ 16:50
Published By
Libor Král
Doufám, že tímto odčiním svůj dluh, který u sportovně zaměřených kavalírů a jejich majitelů mám. Jsem si vědom, že to trvalo hodně dlouho. Nejprve to vázlo u sportovců a potom to leželo u mě v šuplíku. Tak tedy konečně...

Články o sportech a zkouškách pro vás připravila Petra Breineková, které tímto děkuji. Jsou napsány dostatečně obecně, aby nepotřebovaly častou "údržbu", ale najdete v nich veškeré potřebné odkazy. Pokud někdo z vás provozuje s kavalírem nějaký další sport, nebo s ním skládá zkoušky, které nejsou na našem webu uvedeny, budeme rádi, když nám článek pošlete. Rádi ho zveřejníme. 
Author

🇨🇿

Data, data a zase data

Publikováno
3.11.2018 @ 22:31
Published By
Libor Král
Můžeme vám poskytovat údaje a materiál ke studiu jen v případě, že budeme mít k dispozici příslušná data. Je hodně věcí, které můžeme získat sami. Jistě, musíme si to nějak odpracovat, ale dobrovolně jsme se rozhodli, že vám tento servis budeme poskytovat. Jsou však údaje, které bez vaší pomoci získat nemůžeme, nebo je to velmi obtížné.

Jeden příklad za všechny. Jistě se shodneme, že je smysluplné sbírat zdravotní výsledky, ukládat je  a poskytovat je ve vhodné formě chovatelům. V jiné formě zase veterinárním specialistům. Tento krok je již za námi a kluby tyto výsledky publikují. Když už je ale máte nějakým způsobem zpracovat, je velmi podstatné znát i datum úmrtí psa. Vím, že je to citlivé téma, ale například na facebooku tyto údaje majitelé psů uvádí. Je těžko možné procházet tuto rozsáhlou síť a tato data získávat. Proto, pokud vám na tom alespoň trošku záleží, zasílejte nám i tento údaj.

Registrovaní uživatelé tohoto webu mají přístup k seznamu svých vlastních psů a odeslání tohoto údaje, nebo jakákoliv změna je bude stát jen pár kliknutí myší, nebo na touchpad.
Zobrazuji položky 41-45 z celkem 46